ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
اتحادیه  چاپ  
نمونه وب سایت ها

پورتال برق منطقه ای تهران
 پورتال برق منطقه ای تهران http://portal.trec.co.ir  

فرمانداری سردشت
وب سایت اطلاع رسانی فرمانداری سردشت www.sardasht-ag.ir  

فرمانداری تکاب
وب سایت اطلاع رسانی فرمانداری تکاب www.tekab-ag.ir  

فرمانداری ارومیه
وب سایت اطلاع رسانی فرمانداری ارومیه www.urmia-ag.ir  

فرمانداری مهاباد
وب سایت اطلاع رسانی فرمانداری مهاباد www.mahabad-ag.ir  

فرمانداری شاهین دژ
وب سایت اطلاع رسانی فرمانداری شاهین دژ www.shahindej-ag.ir  

فرمانداری خوی
وب سایت اطلاع رسانی فرمانداری حوی www.khoy-ag.ir  

فرمانداری سلماس
سایت اطلاع رسانی فرمانداری سلماس www.salmas-ag.ir  

فرمانداری پیرانشهر
سایت اطلاع رسانی فرمانداری پیرانشهر www.piranshahr-ag.ir  

فرمانداری اشنویه
 سایت اطلاع رسانی فرمانداری اشنویه www.oshnavieh-ag.ir  

فرمانداری نقده
وب سایت اطلاع رسانی فرمانداری نقده www.nagadeh-ag.ir  

فرمانداری ماکو
وب سایت اطلاع رسانی فرمانداری ماکو www.makoo-ag.ir  

فرمانداری چالدران
وب سایت اطلاع رسانی فرمانداری چالدران www.chalderan-ag.ir  

فرمانداری بوکان
وب سایت اطلاع رسانی فرمانداری بوکان www.bookan-ag.ir  

اداره امور عشایر استان آذربایجان غربی
اداره امور عشایر استان آذربایجان غربی www.ashayer-ag.ir  

مبل دنیز
مبل دنیز www.deniz-mobl.com  

شرکت ساختمانی قالا
شرکت ساختمانی قالا www.ghala.ir  

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی www.bonyadmaskan-ag.ir  

حوزه نظارت گمرکات استان آذربایجان غربی
وب سایت اطلاع رسانی حوزه نظارت گمرکات استان آذربایجان غربی www.acu.ir  

اداره کل راه و ترابری ارومیه
اداره کل راه و ترابری ارومیه www.urmiaroad.ir  

سازمان ملی جوانان آذربایجان غربی
سازمان ملی جوانان آذربایجان غربی www.nyo-ag.ir  

کانون کارشناسان رسمی دادگستری آذربایجان غربی
کانون کارشناسان رسمی دادگستری آذربایجان غربی www.karshenas-was.ir  

شرکت برق منطقه ای تهران
شرکت برق منطقه ای تهران www.karnameh.trec.co.ir  

سازمان حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی
سازمان حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی www.westadoe.ir  

اداره کل ثبت احوال آذربایجان غربی
اداره کل ثبت احوال آذربایجان غربی www.nocr-ag.ir    

جمعیت هلال احمر مرکز آذربایجان غربی
جمعیت هلال احمر مرکز آذربایجان غربی www.rcs-ag.ir    

اداره کل تربیت بدنی آذربایجان غربی
اداره کل تربیت بدنی آذربایجان غربی www.sport-ag.ir  

اداره کل بهزیستی آذربایجان غربی
اداره کل بهزیستی آذربایجان غربی www.behzisty-ag.ir    

اداره کل دامپزشکی آذربایجان غربی
اداره کل دامپزشکی آذربایجان غربی www.westazarvet.ir  

سازمان مسکن و شهرسازی آذربایجان غربی

سازمان مسکن و شهرسازی آذربایجان غربی

www.maskan-ag.ir

 

  

فرودگاه ارومیه
وب سایت اطلاع رسانی فرودگاه ارومیه www.urmiaairport.ir  

اداره کل راه و ترابری آذربایجان غربی
وب سایت اطلاع رسانی اداره کل راه و ترابری آذربایجان غربی www.orumrah.ir  

مرکز تحقیقات کاربردی هواشناسی آذربایجان غربی
مرکز تحقیقات کاربردی هواشناسی آذربایجان غربی www.met-ag.ir  

کمیته امداد امام خمینی آذربایجان غربی
کمیته امداد امام خمینی آذربایجان غربی www.emdad-ag.ir  

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ارومیه
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ارومیه www.urmiachamber.com  

شهرداری ارومیه
وب سایت اطلاع رسانی شهرداری ارومیه www.urmia.ir  

سازمان بازرگانی آذربایجان غربی
سازمان بازرگانی آذربایجان غربی www.waco.ir  

شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی
شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی www.agrw-tarh.ir  

امور بانوان استانداری آذربایجان غربی
امور بانوان استانداری آذربایجان غربی www.zanan-ag.ir  

معاونت برنامه ریزی استانداری آذربایجان غربی
معاونت برنامه ریزی استانداری آذربایجان غربی www.barname-ag.ir  

معاونت عمرانی استانداری آذربایجان غربی
معاونت عمرانی استانداری آذربایجان غربی www.omran-ag.ir  

شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی
شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی www.waepd.ir  

استانداری آذربایجان غربی
وبسایت اطلاع رسانی استانداری آذربایجان غربی ww.ostan-ag.gov.ir